H. آونمن

در زیر لیست محصولات شما داستان در مورد نام تجاری کوبا H. Upmann را پیدا کنید.

h.upmann-buy-cuban-cigars-order

H. Upmann مالیات آزاد است

H. Upmann مالیات آزاد قدیمی ترین نام تجاری سیگار در کوبا است. هرمان Upmann یک بانکدار از آلمان بود که دوست داشت سیگار کوبا که به هاوانا نقل مکان کرد. در 1843 او تبدیل به بانکدار و ساز سیگار شد. H. Upmann این کارخانه سیگار کش خود را در 1844 خرید: کارخانه معروف H. Upmann. در حال حاضر به عنوان کارخانه José Martí در هاوانا شناخته شده است. بانک او در اوایل 1920 بسته شده است، اما نام تجاری سیگار هنوز مورد علاقه بسیاری از طرفداران است.

این نور به سیگار کشنده با وزن بدن، 7 مدال طلایی را در کمتر از 11 نمایشگاه بین المللی در طول قرن 19 به دست آورد.

شما می توانید مدال ها و نشانه بنیانگذار را در جعبه های لباس H. Upmann پیدا کنید.

ترکیب H. Upmann کاملا با دستمال توتون و تنباکو از منطقه Vuelta Abajo است.