Quai d'Orsay

در زیر لیست محصولات شما داستان درباره نام تجاری کوبا Quai d'Orsay را می یابید.

خرید-کابین-سیگار-سفارش

Quai d'Orsay آنلاین

نام تجاری QUAI D'ORSAY در 1973 مخصوصا برای بازار فرانسه تاسیس شده است. این نام تجاری مانند فرانسوی ترجیح می دهد. این نام از یک خیابان شناخته شده در پاریس در کنار رودخانه سین است.

سیگار برگ شما باید از مجموعه های قدیمی متصل باشد Quai d'Orsay است کوروناس کلارو

در 2017 Habanos یک خط تازه سیگار از Quai d'Orsay با 2 مختلف سیگارهای شماره 50 و Number54 معرفی کرد. هر دو سیگار دارای برچسب سیگار جدید هستند.

تمام کیمیا های آنلاین Quai d'Orsay کاملا دست ساخته شده دارای عطر و طعم نور ساخته شده با تنباکو از منطقه Vuelta Abajo هستند. عینک های سیگارهای Quai D'Orsay بسیار سبک هستند.