سان کریستوبال

در زیر لیست محصولات شما داستان درباره نام تجاری کوبا سان کریستوبال را پیدا خواهید کرد.

san-cristobal-habana-order

سن کریستوبال د لا هابا

پایتخت کوبا هاوانا، زمانی که در 1519 تاسیس شد، نام اصلی سان کریستوبال بود. San Cristobbal به افتخار سنت و La Habana پس از نام هند برای شهر.

نام تجاری San Cristóbal د لا Habana در 1999 تاسیس شد. با آغاز یک هزاره جدید به عنوان ادای احترام به تاریخ طولانی شهر هاوانا.

سن کریستوبال د لا هابانا با مدلهای سیگارهای 4 El Morro، El Principe، La Fuerza و La Punta راه اندازی شد.

در 2004، سه اندازه جدید اضافه شد، که برای San Cristobbal منحصر به فرد هستند. اینها نام ها Muralla، Mercaderes و Oficios پس از خیابان های شناخته شده در شهر قدیمی شهر هاوانا هستند.

تمام سیگارهای سان کریستوبال کاملا دست ساز، سیگارهای سبک و متوسط ​​با تنباکو طولانی از منطقه Vuelta Aabajo است.