LIÊN HỆ

+ 31 (0) 70 392 37 76

Tel. + 316 83 93 86 88
WeChat. LCDH_TheHague
KvK. 27177615

Hoặc gửi cho chúng tôi một email

Truy cập vị trí của chúng tôi

Kneuterdijk 5
2514 EM Den Haag

Nhận sự chỉ dẫn

Giờ mở cửa

Trong thời gian COVID Lockdown
cửa hàng đã đóng cửa.

Phục sinh / Kingsday / Lễ Ngũ tuần và Giáng sinh, chúng tôi đóng cửa.