El Rey del Mundo

Bên dưới danh sách các sản phẩm bạn tìm thấy câu chuyện về thương hiệu Cuba El Rey del Mundo.

El Rey del Mundo

Thương hiệu này được thành lập tại 1848 bởi Emilio Ohmstedt. Thương hiệu đã được chuyển cho Allones In 1873. Dưới Allones, thương hiệu đạt đến đỉnh cao của uy tín trên toàn thế giới, nó trở thành thương hiệu xì gà đắt tiền và uy tín nhất trên thế giới. Tên có nghĩa là Vua của thế giới là một người chiến thắng.

Thành công này tồn tại cho đến ngày nay trong một loạt Habanos được lựa chọn nổi tiếng với hương vị nhẹ và trung bình.

Sau 70th, thương hiệu nhẹ hơn bắt đầu mất vị thế vì nhu cầu về xì gà Cuba đầy đủ hơn. Mặc dù mất đi xì gà nổi tiếng, Choix Supreme và Demi Tasse vẫn được đánh giá cao vì hương vị nhẹ, phức tạp của chúng.

Tất cả các kích cỡ được làm bằng thuốc lá từ khu vực Vuelta Abajo và hoàn toàn được làm bằng tay xì gà dài.