Fonseca

Bên dưới danh sách các sản phẩm bạn tìm thấy câu chuyện về thương hiệu Cuba Fonseca.

fonseca-cubaanse-sigaren-kopen-winkel
Fonseca mua thuế miễn phí từ LCDH The Hague

Loại xì gà này được thành lập vào năm 1892 bởi Don Francisco Fonseca tại Cuba. Fonseca có ý tưởng bọc xì gà trong giấy lụa mềm để các điếu xì gà trông giống nhau. Cho đến ngày nay, những điếu xì gà miễn thuế của Fonseca vẫn được gói trong giấy lụa.

Sự pha trộn nhẹ nhàng của chất làm đầy và chất kết dính của Fonseca là từ Vuelta Abajo. Thuốc lá của Fonseca cho xì gà filler ngắn là từ vùng Semi Vuelta.
Tất cả xì gà Fonseca hoàn toàn được làm bằng tay.