La Flor de Cano

Bên dưới danh sách các sản phẩm bạn tìm thấy câu chuyện về thương hiệu Cuba La Flor de Cano.

La Flor de Cano

Xì gà La Flor de Cano là giá trị tốt cho xì gà tiền. Họ cung cấp một sự cân bằng rất tốt giữa hương vị và mùi thơm.

Tất cả Flor de Cano đều là chất làm đầy ngắn, hoàn toàn được làm bằng tay - Habanos sáng tác xì gà de Flor de Cano với thuốc lá từ vùng Vuelta Abajo và vùng Semi Vuelta.