Por Larrañaga

Bên dưới danh sách các sản phẩm bạn tìm thấy câu chuyện về thương hiệu Cuba Por Larrañga.

Miễn phí thuế por Larrañaga

Por Larrañaga miễn thuế là thương hiệu có lịch sử lâu đời. Por Larrañaga được đăng ký vào năm 1834 bởi Ignacio Larrañaga. Vào năm 1960, chính phủ Cuba đã quốc hữu hóa tất cả các nhà máy sản xuất xì gà. Vào thời điểm đó, Por Larrañaga là thương hiệu xì gà Cuba sản xuất lớn thứ sáu. Sau đó, doanh số giảm rất lớn và thương hiệu đã trở thành một cỗ máy được làm hoặc một điếu xì gà thành phẩm. Từ 2002, thương hiệu đang được xây dựng trở lại và ngày nay, Por Larranaga rất thích danh tiếng kiếm được nhờ sự nhất quán và trình bày tốt.

Por Larranaga là một loại xì gà nhẹ. Tất cả các điếu xì gà đều được làm hoàn toàn bằng tay, chất làm đầy dài và thuốc lá ngắn là từ Vuelta Abajo.