San Cristóbal

Bên dưới danh sách các sản phẩm bạn tìm thấy câu chuyện về thương hiệu Cuba San Cristóbal.

san-cristobal-habana-order

San Cristobal de la Habana

Thành phố thủ đô Havana của Cuba ban đầu được đặt tên là San Cristóbal, khi nó được thành lập tại 1519. San Cristóbal để vinh danh Thánh và La Habana sau một tên Ấn Độ cho thành phố.

Thương hiệu San Cristóbal de la Habana được thành lập tại 1999. Với sự khởi đầu của một thiên niên kỷ mới như một sự tôn vinh cho lịch sử lâu dài của thành phố Havana.

San Cristobal de la Habana đã được ra mắt với các mẫu xì gà 4 El Morro, El Principe, La Fuerza và La Punta.

Trong 2004, ba kích thước mới đã được thêm vào, là duy nhất cho San Cristóbal. Đây là những cái tên là Muralla, Mercaderes và Oficios sau những con đường nổi tiếng ở Phố cổ Havana.

Tất cả xì gà San Cristóbal đều được làm hoàn toàn thủ công, xì gà từ nhẹ đến trung bình với thuốc lá dài từ vùng Vuelta Aabajo.