Vegueros

Bên dưới danh sách các sản phẩm bạn tìm thấy câu chuyện về thương hiệu Cuba Vegueros.

Vegueros miễn thuế

Vegueros miễn thuế được thực hiện trong một tòa nhà tù cũ đã trở thành nhà máy sản xuất xì gà vào năm 1961. Nhà máy Francisco Donation bắt đầu sản xuất xì gà cho thị trường nội địa, bên cạnh những loại thuốc lá mà họ đã sản xuất trong nhiều năm. Khách du lịch trong các chuyến đi ngắm cảnh muốn thử những loại xì gà như vậy được gọi là Vegueros, từ tiếng Tây Ban Nha để chỉ nông dân trồng thuốc lá.

Trong 1997, Habanos SA đã cho ra mắt xì gà để xuất khẩu.

Vegueros hoàn toàn được làm bằng tay, xì gà filler dài đầy đủ thân.

I