Lọc
Họ tênGiá cảMuahf: att: pa_brandhf: att: pa_cigar-namehf: att: pa_colorhf: att: pa_factory-namehf: att: pa_flavourhf: att: pa_lengthhf: att: pa_model-namehf: att: pa_quantityhf: att: pa_ringhf: att: pa_series
Câu lạc bộ MONTECRISTO - 2014,00 (11,57 VAT cũ)
Monte Cristocâu lạc bộcâu lạc bộFull96cigarillo2022làm bằng máy
ROMEO Y JULIETA Mini - 209,90 (8,18 VAT cũ)
romeo-y-julietanhỏnhỏFull82cigarillo2020làm bằng máy
Câu lạc bộ ROMEO Y JULIETA - 2011,70 (9,67 VAT cũ)
romeo-y-julietacâu lạc bộcâu lạc bộFull96cigarillo2022làm bằng máy
COHIBA Mini - 2016,50 (13,64 VAT cũ)
cohibanhỏnhỏFull82cigarillo2020làm bằng máy
MONTECRISTO Mini - 2012,00 (9,92 VAT cũ)
Monte CristonhỏnhỏFull82cigarillo2020làm bằng máy
HOYO DE MONTERREY Epicure de Luxe LCDH Edition - 10130,00 (107,44 VAT cũ)
hoyo-de-monterreyepicure-de-luxe-lcdh-editionma thuậtánh sáng115petit-robusto1052lcdh-độc quyền
HOYO DE MONTERREY Epicure No.2 - 339,60 (32,73 VAT cũ)
hoyo-de-monterreyEpicure-no-2cường trángánh sáng124mạnh350
HOYO DE MONTERREY Epicure No.2 - 25325,00 (268,60 VAT cũ)
hoyo-de-monterreyEpicure-no-2cường trángánh sáng124mạnh2550
HOYO DE MONTERREY Epicure No.2 - 113,00 (10,74 VAT cũ)
hoyo-de-monterreyEpicure-no-2cường trángánh sáng124mạnh150
TRINIDAD Ngắn - 10x 10142,00 (117,36 VAT cũ)
trinidadngắncon traiFull106cigarillo10x-1029làm bằng máy
TRINIDAD Ngắn - 1014,20 (11,74 VAT cũ)
trinidadngắncon traiFull106cigarillo1029làm bằng máy
JOSE L. PIEDRA Petit Cazadores - 25 tuổi44,00 (36,36 VAT cũ)
jose-l-piedrapetit-cazadorespetit-cazadores-jlptrung bình đến đầy đủ105petit-corona2543
JOSE L. PIEDRA Petit Cazadores - 5 tuổi8,80 (7,27 VAT cũ)
jose-l-piedrapetit-cazadorespetit-cazadores-jlptrung bình đến đầy đủ105petit-corona543
Câu lạc bộ COHIBA - 2019,50 (16,12 VAT cũ)
cohibacâu lạc bộcâu lạc bộFull96cigarillo20làm bằng máy
ROMEO Y JULIETA Mille Fleurs - 1052,00 (42,98 VAT cũ)
romeo-y-julietamille-fleurspetit-coronasTrung bình129petit-corona1042
PARTAGÁS Mille Fleurs - 25127,50 (105,37 VAT cũ)
partagasmille-fleurspetit-coronasFull129petit-corona2542
PARTAGÁS Mille Fleurs - 1051,00 (42,15 VAT cũ)
partagasmille-fleurspetit-coronasFull129petit-corona1042
PARTAGÁS Mille Fleurs - 15,10 (4,21 VAT cũ)
partagasmille-fleurspetit-coronasFull129petit-corona142
JOSE L. PIEDRA Cazadores - 25 tuổi65,00 (53,72 VAT cũ)
jose-l-piedrathợ săncazadores-jlptrung bình đến đầy đủ152hào quang dài2543
JOSE L. PIEDRA Cazadores - 5 tuổi13,00 (10,74 VAT cũ)
jose-l-piedrathợ săncazadores-jlptrung bình đến đầy đủ152hào quang dài543
MONTECRISTO số 4 - 25247,50 (204,55 VAT cũ)
Monte CristoSố 4marevastrung bình đến đầy đủ129petit-corona2542
MONTECRISTO số 4 - 1094,00 (77,69 VAT cũ)
Monte CristoSố 4marevastrung bình đến đầy đủ129petit-corona1042
MONTECRISTO số 4 - 329,70 (24,55 VAT cũ)
Monte CristoSố 4marevastrung bình đến đầy đủ129petit-corona342
MONTECRISTO số 4 - 19,90 (8,18 VAT cũ)
Monte CristoSố 4marevastrung bình đến đầy đủ129petit-corona142
TRINIDAD Reyes - 24 tuổi254,40 (210,25 VAT cũ)
trinidadreyesreyesTrung bình110petit-corona2440
QUINTERO Petit Quintero - 2557,50 (47,52 VAT cũ)
ngũ cốcpetit-fivepetit-cazadoresTrung bình105petit-corona2543
HOYO DE MONTERREY Petit Robusto - 25 tuổi270,00 (223,14 VAT cũ)
hoyo-de-monterreypetit-robustopetit-robustosánh sáng102petit-robusto2550
HOYO DE MONTERREY Petit Robusto - 3 tuổi32,40 (26,78 VAT cũ)
hoyo-de-monterreypetit-robustopetit-robustosánh sáng102petit-robusto350
HOYO DE MONTERREY Petit Robusto - 1 tuổi10,80 (8,93 VAT cũ)
hoyo-de-monterreypetit-robustopetit-robustosánh sáng102petit-robusto150
VEGUEROS Mananitas - 16 tuổi88,00 (72,73 VAT cũ)
veguerosmananitasmananitasnhẹ đến trung bình100kim tự tháp petit1646
VEGUEROS Mananitas - 4 tuổi22,00 (18,18 VAT cũ)
veguerosmananitasmananitasnhẹ đến trung bình100kim tự tháp petit446
VEGUEROS Mananitas - 1 tuổi5,50 (4,55 VAT cũ)
veguerosmananitasmananitasnhẹ đến trung bình100kim tự tháp petit146
VEGAS ROBAINA Famosos - 25312,50 (258,26 VAT cũ)
vegas-robainaDanh nhânhermosos-no-4trung bình đến đầy đủ127corona-thêm2548
VEGAS ROBAINA Famosos - 112,50 (10,33 VAT cũ)
vegas-robainaDanh nhânhermosos-no-4trung bình đến đầy đủ127corona-thêm148
PHẦN MỀM Serie D Số6 - 20186,00 (153,72 VAT cũ)
partagasserie-d-no-6d-no-6Full90petit-robusto2050
PHẦN MỀM Serie D Số6 - 546,50 (38,43 VAT cũ)
partagasserie-d-no-6d-no-6Full90petit-robusto550
PHẦN MỀM Serie D Số6 - 19,30 (7,69 VAT cũ)
partagasserie-d-no-6d-no-6Full90petit-robusto150
RAMON ALLONES Small Club Coronas - 25165,00 (136,36 VAT cũ)
ramon-allonescâu lạc bộ nhỏ-coronasphútFull110petit-corona2542
RAMON ALLONES Small Club Coronas - 16,60 (5,45 VAT cũ)
ramon-allonescâu lạc bộ nhỏ-coronasphútFull110petit-corona142
PARTAGÁS Serie D Số 4 Tubos - 342,60 (35,21 VAT cũ)
partagasserie-d-no-4-tuboscường trángFull124mạnh350
POR LARRANAGA Montecarlos - 25 tuổi130,00 (107,44 VAT cũ)
por-larranagamontecarlosmón ngonnhẹ đến trung bình159slim-panatela2533
POR LARRANAGA Montecarlos - 1 tuổi5,20 (4,30 VAT cũ)
por-larranagamontecarlosmón ngonnhẹ đến trung bình159slim-panatela133
Phiên bản PARTAGAS Culebras LCDH - 986,40 (71,40 VAT cũ)
partagasrắnrắnFull146culebra939lcdh-độc quyền
Phiên bản PARTAGAS Culebras LCDH - 328,80 (23,80 VAT cũ)
partagasrắnrắnFull146culebra339lcdh-độc quyền
H. UPMANN Magnum 46 - 25335,00 (276,86 VAT cũ)
h-upmannmagnum-46coronas-gordasnhẹ đến trung bình143grand-corona2546
JUAN LOPEZ Selección No.2 - 25290,00 (239,67 VAT cũ)
juan-lopezseleccion-no-2cường trángtrung bình đến đầy đủ124mạnh2550
JUAN LOPEZ Selección No.2 - 111,60 (9,59 VAT cũ)
juan-lopezseleccion-no-2cường trángtrung bình đến đầy đủ124mạnh150
JOSE L. PIEDRA Conservas - 512,20 (10,08 VAT cũ)
jose-l-piedrabảo quảnbảo tồntrung bình đến đầy đủ140hào quang dài544
MONTECRISTO Petit Edmundo - 25 tuổi312,50 (258,26 VAT cũ)
Monte Cristopetit-edmundopetit-edmundotrung bình đến đầy đủ110petit-robusto2552
MONTECRISTO Petit Edmundo - 10 tuổi125,00 (103,31 VAT cũ)
Monte Cristopetit-edmundopetit-edmundotrung bình đến đầy đủ110petit-robusto1052
MONTECRISTO Petit Edmundo - 1 tuổi12,50 (10,33 VAT cũ)
Monte Cristopetit-edmundopetit-edmundotrung bình đến đầy đủ110petit-robusto152
ROMEO Y JULIETA Romeo No.1 - 25190,00 (157,02 VAT cũ)
romeo-y-julietaromeo-no-1kemTrung bình140tôn lên2540
ROMEO Y JULIETA Romeo No.1 - 322,80 (18,84 VAT cũ)
romeo-y-julietaromeo-no-1kemTrung bình140tôn lên340
ROMEO Y JULIETA Romeo No.1 - 17,60 (6,28 VAT cũ)
romeo-y-julietaromeo-no-1kemTrung bình140tôn lên140
ROMEO Y JULIETA Romeo No.2 - 25177,50 (146,69 VAT cũ)
romeo-y-julietaromeo-no-2petit-coronasTrung bình129petit-corona2542
ROMEO Y JULIETA Romeo No.2 - 535,50 (29,34 VAT cũ)
romeo-y-julietaromeo-no-2petit-coronasTrung bình129petit-corona542
ROMEO Y JULIETA Romeo No.2 - 17,10 (5,87 VAT cũ)
romeo-y-julietaromeo-no-2petit-coronasTrung bình129petit-corona142
PARTAGÁS Serie D Số 5 - 25305,00 (252,07 VAT cũ)
partagasserie-d-no-5d-no-5Full110petit-robusto2550
PARTAGÁS Serie D Số 5 - 112,20 (10,08 VAT cũ)
partagasserie-d-no-5d-no-5Full110petit-robusto150
MONTECRISTO Mở Regata - 20228,00 (188,43 VAT cũ)
Monte Cristoopen-regatadiễn đànTrung bình135kim tự tháp petit2046
MONTECRISTO Mở Regata - 111,40 (9,42 VAT cũ)
Monte Cristoopen-regatadiễn đànTrung bình135kim tự tháp petit146
BOLIVAR Petit Coronas - 18,00 (6,61 VAT cũ)
bolivarpetit-coronasmarevasFull129petit-corona142
BOLIVAR Petit Coronas - 25200,00 (165,29 VAT cũ)
bolivarpetit-coronasmarevasFull129petit-corona2542
CUABA Phân biệt - 10165,00 (136,36 VAT cũ)
cuabaphân biệtromeotrung bình đến đầy đủ162Perfecto1052
MONTECRISTO Especial No.2 - 25355,00 (293,39 VAT cũ)
Monte Cristođặc biệt-không-2laguito-no-2trung bình đến đầy đủ152panetela2538
MONTECRISTO Especial No.2 - 114,20 (11,74 VAT cũ)
Monte Cristođặc biệt-không-2laguito-no-2trung bình đến đầy đủ152panetela138
HOYO DE MONTERREY Palmas Extra - 15,10 (4,21 VAT cũ)
hoyo-de-monterreypalmas-extrakemánh sáng140tôn lên140
HOYO DE MONTERREY Palmas Extra - 25127,50 (105,37 VAT cũ)
hoyo-de-monterreypalmas-extrakemánh sáng140tôn lên2540
ROMEO Y JULIETA Romeo No.3 - 25160,00 (132,23 VAT cũ)
romeo-y-julietaromeo-no-3tràng hoaTrung bình117petit-corona2540
ROMEO Y JULIETA Romeo No.3 - 1064,00 (52,89 VAT cũ)
romeo-y-julietaromeo-no-3tràng hoaTrung bình117petit-corona1040
ROMEO Y JULIETA Romeo No.3 - 319,20 (15,87 VAT cũ)
romeo-y-julietaromeo-no-3tràng hoaTrung bình117petit-corona340
ROMEO Y JULIETA Romeo No.3 - 16,40 (5,29 VAT cũ)
romeo-y-julietaromeo-no-3tràng hoaTrung bình117petit-corona140
MONTECRISTO Media Coronas - 25177,50 (146,69 VAT cũ)
Monte Cristomedia-coronanửa hào quangtrung bình đến đầy đủ90petit-corona2544
MONTECRISTO Media Coronas - 17,10 (5,87 VAT cũ)
Monte Cristomedia-coronanửa hào quangtrung bình đến đầy đủ90petit-corona144
RAFAEL GONZALEZ Perlas - 25122,50 (101,24 VAT cũ)
rafael-gonzalezngọc traingọc traiánh sáng102petit-corona2540
RAFAEL GONZALEZ Perlas - 524,50 (20,25 VAT cũ)
rafael-gonzalezngọc traingọc traiánh sáng102petit-corona540
RAFAEL GONZALEZ Perlas - 14,90 (4,05 VAT cũ)
rafael-gonzalezngọc traingọc traiánh sáng102petit-corona140
H. UPMANN Magnum 54 Tubos - 343,20 (35,70 VAT cũ)
h-upmannmagnum-54magnum-54nhẹ đến trung bình120mạnh354
HOYO DE MONTERREY Đăng quang - 16,80 (5,62 VAT cũ)
hoyo-de-monterreylễ đăng quangmarevasánh sáng129petit-corona142
HOYO DE MONTERREY Đăng quang - 25170,00 (140,50 VAT cũ)
hoyo-de-monterreylễ đăng quangmarevasánh sáng129petit-corona2542
EL REY DEL MUNDO Demi Tasse - 25117,50 (97,11 VAT cũ)
el-rey-del-mundodemi-tasseentreactosnhẹ đến trung bình100panatela nhỏ2530
EL REY DEL MUNDO Demi Tasse - 14,70 (3,88 VAT cũ)
el-rey-del-mundodemi-tasseentreactosnhẹ đến trung bình100panatela nhỏ130
FONSECA Delicias - 13,70 (3,06 VAT cũ)
fonsecaHân hoanchuẩn-manoánh sáng123petit-corona140
FONSECA Delicias - 2592,50 (76,45 VAT cũ)
fonsecaHân hoanchuẩn-manoánh sáng123petit-corona2540
HOYO DE MONTERREY Le Hoyo de San Juan Tubos - 354,90 (45,37 VAT cũ)
hoyo-de-monterreyle-hoyo-de-san-juan-tubosgenialesánh sáng150mạnh mẽ-bổ sung354
ROMEO Y JULIETA Belvederes - 25107,50 (88,84 VAT cũ)
romeo-y-julietatin tưởngtin tưởngTrung bình125ngăn ngắn2539
ROMEO Y JULIETA Belvederes - 14,30 (3,55 VAT cũ)
romeo-y-julietatin tưởngtin tưởngTrung bình125ngăn ngắn139
CUABA Divinos - 25187,50 (154,96 VAT cũ)
cuabathần thánhbó hoa petittrung bình đến đầy đủ101petit-perfecto2543
CUABA Divinos - 17,50 (6,20 VAT cũ)
cuabathần thánhbó hoa petittrung bình đến đầy đủ101petit-perfecto143
JOSE L. PIEDRA Brevas - 25 tuổi55,00 (45,45 VAT cũ)
jose-l-piedrarượu biabrevas-jlptrung bình đến đầy đủ133tôn lên2542
JOSE L. PIEDRA Brevas - 5 tuổi11,00 (9,09 VAT cũ)
jose-l-piedrarượu biabrevas-jlptrung bình đến đầy đủ133tôn lên542
CUABA Tradicionales - 25210,00 (173,55 VAT cũ)
cuabatruyền thốngyêu thíchtrung bình đến đầy đủ120petit-perfecto2542
CUABA Tradicionales - 18,40 (6,94 VAT cũ)
cuabatruyền thốngyêu thíchtrung bình đến đầy đủ120petit-perfecto142
VEGUEROS Centrofinos - 436,40 (30,08 VAT cũ)
vegueroscentro-finoscentro-finosnhẹ đến trung bình130mạnh450
MONTECRISTO số 1 - 25367,50 (303,72 VAT cũ)
Monte CristoSố 1Cervantestrung bình đến đầy đủ165lonsdale2542
MONTECRISTO số 1 - 114,70 (12,15 VAT cũ)
Monte CristoSố 1Cervantestrung bình đến đầy đủ165lonsdale142
QUINTERO Brevas - 2577,50 (64,05 VAT cũ)
ngũ cốcrượu biaQuốc giaTrung bình140tôn lên2540
RAFAEL GONZALEZ Panetelas Extra - 2582,50 (68,18 VAT cũ)
rafael-gonzalezpanetelas-bổ sungvegueritosánh sáng127ngăn ngắn2536
RAFAEL GONZALEZ Panetelas Extra - 13,30 (2,73 VAT cũ)
rafael-gonzalezpanetelas-bổ sungvegueritosánh sáng127ngăn ngắn136
ROMEO Y JULIETA Petit Royales - 25207,50 (171,49 VAT cũ)
romeo-y-julietapetit-royalesý tưởng bất chợtTrung bình95nửa churchill2547
ROMEO Y JULIETA Petit Royales - 18,30 (6,86 VAT cũ)
romeo-y-julietapetit-royalesý tưởng bất chợtTrung bình95nửa churchill147
MONTECRISTO Open Junior - 20160,00 (132,23 VAT cũ)
Monte Cristocơ sở mởtrabucosTrung bình110ngăn ngắn2038
MONTECRISTO Open Junior - 18,00 (6,61 VAT cũ)
Monte Cristocơ sở mởtrabucosTrung bình110ngăn ngắn138
BOLIVAR Coronas Junior - 25 tuổi185,00 (152,89 VAT cũ)
bolivarcoronas-juniorphútFull110petit-corona2542
BOLIVAR Coronas Junior - 1 tuổi7,40 (6,12 VAT cũ)
bolivarcoronas-juniorphútFull110petit-corona142
PUNCH Petit Coro hoa - 25160,00 (132,23 VAT cũ)
cú đấmđăng quang petittràng hoaTrung bình117petit-corona2540
PUNCH Petit Coro hoa - 16,40 (5,29 VAT cũ)
cú đấmđăng quang petittràng hoaTrung bình117petit-corona140
SAN CRISTOBAL El Príncipe - 25 tuổi187,50 (154,96 VAT cũ)
san-cristobal-de-la-habanael-Princecipephútnhẹ đến trung bình110petit-corona2542
SAN CRISTOBAL El Príncipe - 1 tuổi7,50 (6,20 VAT cũ)
san-cristobal-de-la-habanael-Princecipephútnhẹ đến trung bình110petit-corona142
HABANOS Seleccion Piramides - 6183,60 (151,74 VAT cũ)
cohiba h-upmann hoyo-de-monterrey montecristo partagas romeo-y-julietaseleccion-piramidekim tự tháp156kim tự tháp652kết hợp
PARTAGÁS Quý tộc - 25122,50 (101,24 VAT cũ)
partagasquý tộcpetit-cetrosFull129petit-corona2540
PARTAGÁS Quý tộc - 14,90 (4,05 VAT cũ)
partagasquý tộcpetit-cetrosFull129petit-corona140
ROMEO Y JULIETA Coronitas en Cedro - 15,00 (4,13 VAT cũ)
romeo-y-julietacoronitas-en-cedropetit-cetrosTrung bình129petit-corona140
ROMEO Y JULIETA Coronitas en Cedro - 25125,00 (103,31 VAT cũ)
romeo-y-julietacoronitas-en-cedropetit-cetrosTrung bình129petit-corona2540
Triển lãm ROMEO Y JULIETA số 4 - 25275,00 (227,27 VAT cũ)
romeo-y-julietahermosos-no-4Trung bình127corona-thêm2548
Triển lãm ROMEO Y JULIETA số 4 - 111,00 (9,09 VAT cũ)
romeo-y-julietahermosos-no-4Trung bình127corona-thêm148
VEGUEROS Entretiempos - 16124,80 (103,14 VAT cũ)
veguerosentretiempospetit-edmundonhẹ đến trung bình110petit-robusto1652
VEGUEROS Entretiempos - 431,20 (25,79 VAT cũ)
veguerosentretiempospetit-edmundonhẹ đến trung bình110petit-robusto452
VEGUEROS Entretiempos - 17,80 (6,45 VAT cũ)
veguerosentretiempospetit-edmundonhẹ đến trung bình110petit-robusto152
ROMEO Y JULIETA Largos thể thao - 25112,50 (92,98 VAT cũ)
romeo-y-julietathể thao lớnthể thaoTrung bình117ngăn ngắn2535
ROMEO Y JULIETA Largos thể thao - 14,50 (3,72 VAT cũ)
romeo-y-julietathể thao lớnthể thaoTrung bình117ngăn ngắn135
PARTAGÁS Partagás de Luxe - 25185,00 (152,89 VAT cũ)
partagaspartagas-de-luxekemFull140tôn lên2540
PARTAGÁS Partagás de Luxe - 17,40 (6,12 VAT cũ)
partagaspartagas-de-luxekemFull140tôn lên140
PARTAGAS Habaneros - 25102,50 (84,71 VAT cũ)
partagastin tưởngtin tưởngTrung bình125ngăn ngắn2539
PARTAGAS Habaneros - 14,10 (3,39 VAT cũ)
partagastin tưởngtin tưởngTrung bình125ngăn ngắn139
HABANOS Seleccion Robusto - 6159,00 (131,40 VAT cũ)
cohiba h-upmann hoyo-de-monterrey montecristo partagas romeo-y-julietaseleccion-robustocường tráng124mạnh650kết hợp
QUINTERO Tubulares - 311,70 (9,67 VAT cũ)
ngũ cốctubularesrượu biaTrung bình133tôn lên342
ROMEO Y JULIETA Club Kings - tin 555,00 (45,45 VAT cũ)
romeo-y-julietacâu lạc bộ-vuamarevasTrung bình129petit-coronathiếc-542
MONTECRISTO số 5 - 539,50 (32,64 VAT cũ)
Monte CristoSố 5ngọc traitrung bình đến đầy đủ102petit-corona540
MONTECRISTO số 5 - 25197,50 (163,22 VAT cũ)
Monte CristoSố 5ngọc traitrung bình đến đầy đủ102petit-corona2540
MONTECRISTO số 5 - 17,90 (6,53 VAT cũ)
Monte CristoSố 5ngọc traitrung bình đến đầy đủ102petit-corona140
MONTECRISTO Media Coronas Tin 5 - tin 542,00 (34,71 VAT cũ)
Monte Cristomedia-coronanửa hào quangtrung bình đến đầy đủ90petit-coronathiếc-544
VEGUEROS Tapados - 16118,40 (97,85 VAT cũ)
veguerostapadosmareva-gruesanhẹ đến trung bình120corona-thêm1646
VEGUEROS Tapados - 429,60 (24,46 VAT cũ)
veguerostapadosmareva-gruesanhẹ đến trung bình120corona-thêm446
VEGUEROS Tapados - 17,40 (6,12 VAT cũ)
veguerostapadosmareva-gruesanhẹ đến trung bình120corona-thêm146
MONTECRISTO số 3 - 25337,50 (278,93 VAT cũ)
Monte CristoSố 3vương miệntrung bình đến đầy đủ142tôn lên2542
MONTECRISTO số 3 - 567,50 (55,79 VAT cũ)
Monte CristoSố 3vương miệntrung bình đến đầy đủ142tôn lên542
MONTECRISTO số 3 - 113,50 (11,16 VAT cũ)
Monte CristoSố 3vương miệntrung bình đến đầy đủ142tôn lên142
HABANOS Seleccion Petit Robustos - 10196,00 (161,98 VAT cũ)
cohiba h-upmann montecristo partagas romeo-y-julietaseleccion-petit-robustospetit-robustos102petit-robusto1050kết hợp
BOLIVAR Tubos No.3 - 25157,50 (130,17 VAT cũ)
bolivartubos-no-3giả dượcFull125panatela nhỏ2534
BOLIVAR Tubos No.3 - 16,30 (5,21 VAT cũ)
bolivartubos-no-3giả dượcFull125panatela nhỏ134
HOYO DE MONTERREY Le Hoyo Du Député - 25 tuổi197,50 (163,22 VAT cũ)
hoyo-de-monterreyle-hoyo-du-deputetrabucosánh sáng110ngăn ngắn2538
HOYO DE MONTERREY Le Hoyo Du Député - 1 tuổi7,90 (6,53 VAT cũ)
hoyo-de-monterreyle-hoyo-du-deputetrabucosánh sáng110ngăn ngắn138
HOYO DE MONTERREY Le Hoyo Du Maire - 25 tuổi172,50 (142,56 VAT cũ)
hoyo-de-monterreyle-hoyo-du-maireentreactosánh sáng100cửa sổ nhỏ2530
HOYO DE MONTERREY Le Hoyo Du Maire - 1 tuổi6,90 (5,70 VAT cũ)
hoyo-de-monterreyle-hoyo-du-maireentreactosánh sáng100cửa sổ nhỏ130
QUINTERO Panetelas - 2572,50 (59,92 VAT cũ)
ngũ cốcpanetelasvegueritosTrung bình127ngăn ngắn2536
MONTECRISTO Ngắn - 10x 10122,00 (100,83 VAT cũ)
Monte Cristocâu lạc bộcâu lạc bộFull96cigarillo10x-1022làm bằng máy
MONTECRISTO Ngắn - 1012,20 (10,08 VAT cũ)
Monte Cristocâu lạc bộcâu lạc bộFull96cigarillo1022làm bằng máy
HOYO DE MONTERREY Epicure Tubos đặc biệt - 348,60 (40,17 VAT cũ)
hoyo-de-monterreyepicure-especialgorditosánh sáng141mạnh mẽ-bổ sung350
ROMEO Y JULIETA Petit Julieta - 25 tuổi122,50 (101,24 VAT cũ)
romeo-y-julietapetit-julietaentreactosTrung bình100cửa sổ nhỏ2530
ROMEO Y JULIETA Petit Julieta - 1 tuổi4,90 (4,05 VAT cũ)
romeo-y-julietapetit-julietaentreactosTrung bình100cửa sổ nhỏ130
MONTECRISTO Tubos - 117,30 (14,30 VAT cũ)
Monte Cristoốngvương miệntrung bình đến đầy đủ155hào quang dài142
MONTECRISTO Tubos - 25432,50 (357,44 VAT cũ)
Monte Cristoốngvương miệntrung bình đến đầy đủ155hào quang dài2542
MONTECRISTO Open Junior 2010-20175,00 (144,63 VAT cũ)
Monte Cristocơ sở mởtrabucosTrung bình110ngăn ngắn2038
ROMEO Y JULIETA Cedros de Luxe No.3 - 25235,00 (194,21 VAT cũ)
romeo-y-julietacedros-de-luxe-no-3marevasTrung bình129petit-corona2542
ROMEO Y JULIETA Cedros de Luxe No.3 - 19,40 (7,77 VAT cũ)
romeo-y-julietacedros-de-luxe-no-3marevasTrung bình129petit-corona142
JUAN LOPEZ Selección No.1 - 25295,00 (243,80 VAT cũ)
juan-lopezseleccion-no-1coronas-gordastrung bình đến đầy đủ143grand-corona2546
JUAN LOPEZ Selección No.1 - 111,80 (9,75 VAT cũ)
juan-lopezseleccion-no-1coronas-gordastrung bình đến đầy đủ143grand-corona146
MONTECRISTO Petit Tubos - 25307,50 (254,13 VAT cũ)
Monte Cristopetit-tubosmarevastrung bình đến đầy đủ129petit-corona2542
MONTECRISTO Petit Tubos - 112,30 (10,17 VAT cũ)
Monte Cristopetit-tubosmarevastrung bình đến đầy đủ129petit-corona142
H. UPMANN Regalias Tin - 547,00 (38,84 VAT cũ)
h-upmanntiền bản quyềnpetit-coronasnhẹ đến trung bình129petit-corona542
MONTECRISTO Petit Edmundo Tubos - 340,20 (33,22 VAT cũ)
Monte Cristopetit-edmundo-tubospetit-edmundotrung bình đến đầy đủ110petit-robusto352
PARTAGAS Capitols - tin 555,00 (45,45 VAT cũ)
partagasthủ đômarevasFull129petit-coronathiếc-542
JOSE L. PIEDRA Petit Caballeros - 12 tuổi32,40 (26,78 VAT cũ)
jose-l-piedrapetit-cazadorespetit-cazadores-jlptrung bình đến đầy đủ120petit-corona1248
ROMEO Y JULIETA Petit Coronas - 25220,00 (181,82 VAT cũ)
romeo-y-julietapetit-coronasmarevasTrung bình129petit-corona2542
ROMEO Y JULIETA Petit Coronas - 18,80 (7,27 VAT cũ)
romeo-y-julietapetit-coronasmarevasTrung bình129petit-corona142
PARTAGÁS Serie D Số 5 Tubos - 340,20 (33,22 VAT cũ)
partagasserie-d-no-5-tubosd-no-5Full110petit-robusto350
H. UPMANN Regalias - 25 tuổi142,50 (117,77 VAT cũ)
h-upmanntiền bản quyềnpetit-coronasnhẹ đến trung bình129petit-corona2542
H. UPMANN Regalias - 1 tuổi5,70 (4,71 VAT cũ)
h-upmanntiền bản quyềnpetit-coronasnhẹ đến trung bình129petit-corona142
PARTAGAS Coronas Senior - 25182,50 (150,83 VAT cũ)
partagascoronas-cao cấplỗi lạcFull132tôn lên2542